Skovhavens Træpleje

Aktuelt

Man kan få skattefradrag for beskæring af træer og hække. Træfældning og bortkørsel kan man dog ikke få skattefradrag for.

Se mere om dette på Skat´s hjemmeside.