Skovhavens Træpleje

Arbejdsopgaver

 • Plantning
 • Hækkeklip
 • Stormfald
 • Træfældning:
  • Fra jorden
  • Indtrækning
  • Oppe i træet, hvor der bliver nedfiret dvs. sektionsfældning med et reb.
  • Topkapning hvor man fjerner det øverste af træet.
 • Risikotræer:
  • Hvis der fx. er gået svamp i træet og dette stort set er dødt.
 • Beskæringsformer:
  • Kroneløft: Nogle af de nederste grene fjernes, så der kommer mere lys og luft under træet.
  • Døde grene fjernes: Døde grene er ofte til fare for træers omgivelser og bør derfor fjernes. Derudover kan døde grene være en indgangsvej for svampe og andre skadevoldere.
  • Udtynding af kronen: Der fjernes grene i kronen, så kronen bliver mere luftig.
  • Kronepleje: Der fjernes døde grene, døende grene og vandris.
  • Knudebeskæring: Hvor træerne beskæres i samme punkt hvert eller hver andet år.

Kontak info kan findes her hvis jeg kan hjælpe med noget af det ovenstående. 🙂